Vyhľadávaný výraz 2Jn+1,13 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.