Hľadaný výraz: 1jn 1,9; sk 3,19; sk 19,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 3
9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy

18 Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky.

1

mail   print   facebook   twitter