Hľadaný výraz: 1Tim 5,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom; niektorých iba nasledujú.

1

mail   print   facebook   twitter