Hľadaný výraz: 1Tim 5,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.

1

mail   print   facebook   twitter