Hľadaný výraz: 1Tim 5,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré.

1

mail   print   facebook   twitter