Hľadaný výraz: 1Tim 4,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

1

mail   print   facebook   twitter