Hľadaný výraz: 1Tim 4,4; Gn 1,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky,

31 A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty.

1

mail   print   facebook   twitter