Hľadaný výraz: 1Tim 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky,

1

mail   print   facebook   twitter