Hľadaný výraz: 1Tim 4,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie;

1

mail   print   facebook   twitter