Hľadaný výraz: 1Tim 4,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu.

1

mail   print   facebook   twitter