Hľadaný výraz: 1Tim 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,

1

mail   print   facebook   twitter