Hľadaný výraz: 1Tim 3,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

1

mail   print   facebook   twitter