Hľadaný výraz: 1Tim 3,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.

1

mail   print   facebook   twitter