Hľadaný výraz: 1Tim 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom.

1

mail   print   facebook   twitter