Hľadaný výraz: 1Tim 2,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.

1

mail   print   facebook   twitter