Hľadaný výraz: 1Tim 2,5-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

1

mail   print   facebook   twitter