Hľadaný výraz: 1Tim 2,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ale spasí sa rodením detí; ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.

1

mail   print   facebook   twitter