Hľadaný výraz: 1Tim 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 K nim patrí Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.

1

mail   print   facebook   twitter