Hľadaný výraz: 1Tim 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich.

1

mail   print   facebook   twitter