Hľadaný výraz: 1Tim 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,

1

mail   print   facebook   twitter