Hľadaný výraz: 1Tim 1,18, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
18 את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃

1

mail   print   facebook   twitter