Hľadaný výraz: 1Tim 1,18, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
18 Totoť přikázání poroučím tobě, synu Timotee, totiž abys podle předešlých o tobě proroctví bojoval v tom dobrý boj,

1

mail   print   facebook   twitter