Hľadaný výraz: 1Sol 5,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

1

mail   print   facebook   twitter