Hľadaný výraz: 1Sol 4,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

1

mail   print   facebook   twitter