Hľadaný výraz: 1Sol 2,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.

1

mail   print   facebook   twitter