Hľadaný výraz: 1Sol 2,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka kŕmi a láska svoje deti.

1

mail   print   facebook   twitter