Hľadaný výraz: 1Sol 2,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Lebo sme chceli prísť k vám, najmä ja, Pavol, raz aj druhý raz, ale satan nám to prekazil.

1

mail   print   facebook   twitter