Hľadaný výraz: 1Sol 2,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení; a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev.

1

mail   print   facebook   twitter