Hľadaný výraz: 1Sol 2,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Veď sami viete, bratia, že sme k vám neprišli nadarmo. 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí.

1

mail   print   facebook   twitter