Hľadaný výraz: 1Sol 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.

1

mail   print   facebook   twitter