Hľadaný výraz: 1Sol 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.

1

mail   print   facebook   twitter