Hľadaný výraz: 1Sol 4,14, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
14 Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z nim.

1

mail   print   facebook   twitter