Hľadaný výraz: 1Sol 4,14, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
14 Nebo jakož věříme, že Ježíš umřel a z mrtvých vstal, takť Bůh i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním.

1

mail   print   facebook   twitter