Hľadaný výraz: 1Sol 1,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.

1

mail   print   facebook   twitter