Hľadaný výraz: 1Sam 14,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Prvá porážka, ktorú zapríčinil Jonatán a jeho zbrojnoš, čítala okolo dvadsať mužov, asi na pol jutre oráčiny.

1

mail   print   facebook   twitter