Hľadaný výraz: 1Sam 13,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Potom Samuel vstal a odišiel z Galgaly do Benjamínovej Gabay. Ostatok ľudu išiel za Šaulom z Galgaly do Benjamínovej Gabay v ústrety bojujúcemu ľudu. A Šaul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal pri ňom, okolo šesťsto mužov.

1

mail   print   facebook   twitter