Hľadaný výraz: 1Sam 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Po jedle a nápoji v Šíle vstala (a išla pred Pána). Veľkňaz Héli sedel v kresle pri verajach Pánovho chrámu.

1

mail   print   facebook   twitter