Hľadaný výraz: 1Sam 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Tento muž chodil každý rok zo svojho mesta klaňať sa a obetovať Pánovi zástupov do Šíla, kde boli Pánovými kňazmi Héliho synovia Ofni a Finés.

1

mail   print   facebook   twitter