Hľadaný výraz: 1Sam 1,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Jej manžel Elkána jej povedal: „Urob, ako uznáš za dobré! Zostaň, kým ho neoddojčíš! Kiežby Pán splnil svoje slovo!“ Žena teda ostala a chovala svojho syna, kým ho neoddojčila.

1

mail   print   facebook   twitter