Hľadaný výraz: 1Sam 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 a kým uplynul rok, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo: „Od Pána som ho vyprosila.“

1

mail   print   facebook   twitter