Hľadaný výraz: 1Sam 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Nepokladaj svoju služobnicu za beliálovu dcéru, lebo som od prekypujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak dlho!“

1

mail   print   facebook   twitter