Hľadaný výraz: 1Sam 1,12-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Keďže jej modlitba trvala dlho, Héli jej pozoroval ústa. 13 Anna si totiž hovorila v srdci, iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Héli ju pokladal za opitú. 14 Preto ju Héli oslovil: „Dokedy budeš opitá? Vytriezvejže už!“

1

mail   print   facebook   twitter