Hľadaný výraz: 1Sam 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A urobila takýto sľub: „Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života Pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne.“

1

mail   print   facebook   twitter