Hľadaný výraz: 1Sam 1,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Keď ho oddojčila, jeho matka ho vzala s troma býčkami, jednou efou múky a mechom vína a zaviedla ho do Pánovho domu do Šíla. Chlapček bol útly.

1

mail   print   facebook   twitter