Hľadaný výraz: 1Sam 1,24, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Keď ho prestala kojiť, vzala ho so sebou, k tomu trojročného býčka, jednu éfu múky, mech vína, a priviedla ho do domu Hospodinovho v Šíle. Ale chlapec bol ešte maličký.

1

mail   print   facebook   twitter