Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ráno potom vstali, poklonili sa pred Pánom, vrátili sa a prišli domov do Rámy. Tu Elkána poznal svoju manželku Annu, Pán si na ňu spomenul

1

mail   print   facebook   twitter