Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
19 וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה יהוה׃

1

mail   print   facebook   twitter