Hľadaný výraz: 1Pt 5,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

1

mail   print   facebook   twitter