Hľadaný výraz: 1Pt 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť:

1

mail   print   facebook   twitter