Hľadaný výraz: 1Pt 4,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

1

mail   print   facebook   twitter